Wrocław, ul. Grabiszyńska 212/U7

+48 600 810 202

Śledź nas:

Regulamin strony internetowej i Sklepu internetowego Studio Fryzur Gabriella

 

§1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Studia Fryzur Gabriella dostępny jest pod adresem internetowym https://studiofryzurgabriella.pl/. Strona internetowa oraz Sklep zarządzane są przez Gabrielę Wesołowską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA WESOŁOWSKA STUDIO FRYZUR GABRIELLA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Grabiszyńska, nr 212, lok. U7, 53-235 Wrocław, NIP: 7471551453 , REGON: 532239344. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników witryny, w tym Użytkowników, którzy przeglądają Stronę oraz Klientów Sklepu internetowego. Korzystając z naszej Strony lub z naszego Sklepu internetowego zgadzasz się na warunki opisane w niniejszym Regulaminie, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim przed skorzystaniem ze Strony lub dokonaniem zakupu w Sklepie.

 

§2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Strona – strona internetowa Studia Fryzur Gabriella prowadzona pod adresem https://studiofryzurgabriella.pl/
 2. Sklep – sklep internetowy Studia Fryzur Gabriella funkcjonujący na Stronie https://studiofryzurgabriella.pl/
 3. Sprzedawca – Gabriela Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA WESOŁOWSKA STUDIO FRYZUR GABRIELLA, ul. Grabiszyńska, nr 212, lok. U7, 53-235 Wrocław. NIP: 7471551453 , REGON: 532239344.
 4. Użytkownik – osoba korzystającą ze Strony internetowej https://studiofryzurgabriella.pl/.
 5. Klient (Kupujący) – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.
 9. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik Strony.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, na podstawie którego Użytkownicy korzystają ze Strony oraz na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę i Kupującego umowy sprzedaży Towarów, w szczególności określający warunki sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawcę.
 11. Reklamacja – żądanie Konsumenta obniżenia ceny, naprawy bądź wymiany towaru na nowy (związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy).

 

§3
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel Towarem z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Strony i Sklepu.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika (w tym Kupującego) obciążają Użytkownika i uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Kupować Towary za pośrednictwem Sklepu mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Kupujący zobowiązuje się nie składać zamówienia ani nie dokonywać zakupów w Sklepie.
 7. Prezentacja Towarów na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Kupujący składa ofertę zakupu określonego Towaru wypełniając interaktywny formularz zamówienia dostępny w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 9. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie obejmują kosztów dostawy.
 10. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

 

§4
Składanie i realizacja zamówienia

 1. Składanie zamówienia możliwe jest przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia na Stronie Kupujący, po wybraniu Towaru na Stronie, poprzez kliknięcie w pole “Dodaj do koszyka” dodaje Towar do wirtualnego koszyka, a następnie zatwierdza zamówienie po podsumowaniu koszyka klikając “Przejdź do kasy”.
 3. Na podstronie z danymi adresowymi w formularzu zamówienia Kupujący wypełnia dane osobowe oraz adresowe, wybiera odpowiednią formę płatności oraz sposób dostawy Towaru  a następnie, finalizuje zamówienie klikając “Kupuję i płacę”.
 4. W celu zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika w formularzu zamówienia następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (ulicy, numeru domu, lokalu, miejscowości wraz z kodem pocztowym, kraju dostawy),
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu,
  5. nazwy i numeru NIP firmy (w przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami).
 5. Umowa zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Kupującego w pole “Kupuję i płacę” po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza oraz zaznaczeniu opcji “Akceptuję Regulamin”.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania całej zapłaconej ceny za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Po przekazaniu Sprzedawcy danych adresowych przez Stronę, Sprzedawca wysyła do Kupującego wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia, a po zaksięgowaniu płatności e-mail z informacją o etapie realizacji zamówienia.
 8. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą maila lub telefonicznie, jednak zamówienia Towarów następują wyłącznie przez Sklep internetowy.
 9. Sprzedawca zastrzega, że realizowanie zamówień poza Stroną i Sklepem internetowym może być niemożliwe. W takich sytuacjach Klient zobowiązany będzie realizować zamówienie przez Sklep.
 10. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przedpłata za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 779 236 98 87, REGON: 301345068,
  2. przedpłata kartą kredytową/debetową za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych,
  3. gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru telefonicznie bądź mailowo.
 11. W celu skorygowania błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo (+ 48 600 810 202, e-mail: studio.gabriella@gmail.com).
 12. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli cena została zapłacona.
 13. W celu anulowania zamówienia lub dokonania w nim zmian Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez e-mail studio.gabriella@gmail.com lub telefonicznie.
 14. Informacje o formie i kosztach dostawy widoczne są w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie.
 15. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 16. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.
 17. Na prośbę Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Wolę otrzymania faktury VAT Kupujący może wyrazić podczas składania zamówienia na stronie Sklepu albo drogą mailową lub telefonicznie. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 18. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

§5
Dostawa 

 1. Termin realizacji zamówienia to: czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostawy przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub innego dostawcę.
 2. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak w przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych Sprzedawca wysyła Towar po zaksięgowaniu zapłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów zawodowo trudniących przewozem rzeczy, tj. Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.
 4. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) zwrócić się do przewoźnika z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. Sprzedawca zaleca sprawdzenie stanu przesyłki i ewentualne sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy.
 5. W przypadku otrzymania od przewoźnika protokołu szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie dokumentu, gdyż może on wpłynąć na szybsze rozpatrzenie przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie przesyłki.
 6. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy Towaru znajdują się w zakładce “Dostawa i płatności”, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru. W razie odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć Sprzedawcy drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres studio.gabriella@gmail.com lub wysyłając oświadczenie w tradycyjnej formie pisemnej na adres Sprzedawcy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć również na formularzu, którego wzór Sprzedawca udostępnia tutaj.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy odesłać towar do Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca zwróci mu, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wszelkie otrzymane od Konsumenta tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 5. Jednakże, na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący i koszty te nie są Kupującemu zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Kupującemu nie będącemu Konsumentem nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

§7
Reklamacja i Gwarancja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem za wady Towaru na podstawie art. 556 i nast. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Konsument może zgłosić, że kupiony Towar ma wady. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Składając Reklamację Konsument może posłużyć się wzorem, który Sprzedawca udostępnia tutaj.
 5. Przy składaniu Reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Konsumenta, numeru zamówienia, precyzyjne opisanie przyczyn Reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) bądź jego kopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą (zawierającym umowę w ramach działalności gospodarczej), odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 7. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 8. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 9. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

 

§8
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych Sprzedawcy przez Stronę (w tym Sklep internetowy) jest GABRIELA WESOŁOWSKA STUDIO FRYZUR GABRIELLA, ul. Grabiszyńska, nr 212, lok. U7, 53-235 Wrocław.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest również zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony (w tym Klientów Sklepu).
 5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zgłosić swoje żądanie na adres: studio.gabriella@gmail.com
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek korzystania ze Strony (w tym ze Sklepu).
 9. Administrator nie przetwarza świadomie danych osób poniżej 16 roku życia. Administrator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, przeglądania jej zawartości, skorzystania przez Użytkownika z newslettera dostępnego na Stronie, zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży Towarów (w tym doręczenia zamówionych Towarów), obsługi formularza zamówień oraz obsługi reklamacji i zwrotów – zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu – Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, dane dotyczące płatności, dane podane przez Użytkownika w formularzach zakupu, odstąpienia od umowy, w zgłoszeniach reklamacji.
 2. W celach statystycznych i analitycznych dotyczących korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na Stronie, ułatwienia korzystania ze Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administrator przetwarza takie dane jak: dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie, czasu spędzanego na każdej podstronie, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, historii wyszukiwania na Stronie, danych przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. dane adresowe,
  2. dane kontaktowe,
  3. dane dotyczące aktywności na Stronie,
  4. dane dotyczące zamówień w Sklepie
  5. dane dotyczące reklamacji, zwrotów,
  6. dane dotyczące urządzeń,

 

Czas przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, prowadzenia działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.
 2. Usunięcie danych może nastąpić kiedy:
  1. osoba, której dane dotyczą zwróci się do Administratora z prośbą o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę na ich przetwarzanie,
  2. osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań na Stronie ani kontaktu z Administratorem przez ponad 3 lata.
 3. Takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, komunikacja z Użytkownikiem, historia zamówień, mogą być przechowywane przez okres dalszych 3 lat w celu zabezpieczenia roszczeń, w celach dowodowych, oraz w celu rozpatrywania reklamacji.
 4. Dane Użytkowników zbierane za pomocą plików cookie będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia Użytkownika przez Użytkownika.

 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta przy prowadzeniu Strony.
 2. Użytkownik zgadza się na przekazywanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług, z których Administrator korzysta prowadząc Stronę (w tym Sklep) w tym również podmiotom spoza Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty trzecie, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników, to: Google LLC (obsługa komunikacji oraz reklam), Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland LTD z siedzibą w Irlandii (obsługa fanpage’a Sklepu), PayPro S.A. z siedzibą w Polsce, (obsługa płatności – Przelewy24), InPost S.A. z siedzibą w Polsce (obsługa dostaw), Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dostawca serwerów);
  2. organom państwowym, w tym m.in. sądom, prokuraturze, organom administracji publicznej, Policji, Prezesowi UODO, Prezesowi UOKiK i innym instytucjom – na wezwanie.
 3. Kiedy będzie to niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, Administrator zawrze z podmiotem trzecim, któremu przekazuje dane osobowe, umowy powierzenia danych osobowych zapewniającą odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotowi trzeciemu z zachowaniem zasady minimalizacji danych (tj. przekazuje wyłącznie dane niezbędne do zrealizowania celów, w których dane są przetwarzane). Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie jeżeli:
  1. państwa lub organizacje, do których przekazywane są dane osobowe zapewniają odpowiedni stopień zabezpieczenia dla tych danych,
  2. w państwach tych lub organizacjach obowiązują dające się wyegzekwować prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej.

§9
Polityka Cookies

 1. Podczas przeglądania Strony używane są pliki cookies, zwane dalej Cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony. Ich stosowanie ma na celu umożliwienie poprawnego działania Strony.
 2. Pliki te pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywane przez Użytkownika Strony i na dostosowanie Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 3. Cookies wewnętrzne stosowane na Stronie są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności nie ma możliwości przedostania się poprzez Cookies wirusów lub oprogramowania złośliwego.
 4. Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Użytkownika w sieci lub czasie korzystania ze Strony.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych plików Cookies pochodzących od partnerów Strony. Lista serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na urządzeniu Użytkownika:
  1. Google LLC. z siedzibą w USA,
  2. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland LTD z siedzibą w Irlandii.

 

Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Strony.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Ten typ plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Ten typ plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

 

Cele stosowania plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, których celem jest zrozumienie sposobu korzystania przez Klientów ze Strony, co umożliwia jej ulepszenie za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • określania profilu Klientów a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy za pośrednictwem narzędzi Google,
 • analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google,
 • popularyzacji Strony w mediach społecznościowych.

 

§10
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 czerwca 2020r.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedawcą, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umów zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedawcą, jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian zobowiązuje się nie korzystać ze Strony oraz ze Sklepu.

Pobierz regulamin.pdf.